Vår tro

Alla har säkert någon gång funderat på om det finns någon Gud. Förmodligen har de flesta också någon gång bett till honom, i stunder av ångest och förtvivlan. Vi tror att Gud finns, att han har skapat oss, och att han älskar alla människor, och vi skulle kunna berätta om hur vi på olika sätt har upplevt detta i våra liv.

Vi tror även att Gud har blivit människa i Jesus Kristus, och att han på det sättet har visat oss vem han verkligen är. Det yttersta beviset på sin kärlek till oss gav han när han dog på korset i vårt ställe. När han dog för att vi skulle få leva i evighet.

Jesus planterade också sitt rike på den här jorden, han gav oss ett nytt sätt att leva och relatera till varandra. Den tydligaste manifestationen på detta är den kristna kyrkan, som i två tusen år har överlåtit sig till att följa honom och tjäna varandra.

Vi tror att det finns en mening med våra liv. Den största meningen är att vi ska lära känna Gud. Men också att vi ska följa honom och få andra att göra detsamma.

Vi tror att Bibeln är skriven av människor som på ett särskilt sätt var ledda av Guds Ande, och att den därför är inspirerad av Gud. Den ger oss den bästa förståelsen av vem Gud är, hans kärlek till alla människor genom Jesus, och vad det innebär att vara människa och leva som hans efterföljare.

Vi bekänner oss till klassisk kristen tro som den formulerades i den Apostoliska trosbekännelsen (klicka här) och den Nicaenska trosbekännelse (klicka här) under de första århundradena efter Kristus.

 

Vill du veta mer om vad vi tror, och hur det kan komma sig att vi tror på alla dessa saker? Ta gärna kontakt med en husförsamling.

Annonser