Ledarskap

Vi tror på ett kollektivt ledarskap där olika ledare och förmågor kompletterar varandra. Där vi tillsammans får lyssna in Guds ande och försöka lära oss vad det innebär att följa honom. Alla medlemmar är lika viktiga delar av en församling, vilket kan beskrivas med hjälp av en bild: de är som kroppsdelar i en och samma kropp. En ledare finns i en församling för att tjäna, bygga upp, undervisa och älska och inte för att utöva makt, bestämma över andra eller uppnå sina egna syften. Förebilden för allt kristet ledarskap är Jesus själv, som blev människa för att tjäna.

Det övergripande ledarskapet i Malmö Huskyrka utgörs av en nätverksgrupp bestående av representanter från olika husförsamlingar. Denna nätverksgrupp träffas regelbundet för att ge varandra stöd, tillrättavisning och inspiration, och för att samtala om frågor som rör nätverket. Malmö huskyrka har även en god relation till Helsingborgs husförsamlingsnätverk och träffar representanter därifrån kontinuerligt. Malmö Huskyrka får även stöd från Svenska Alliansmissionen för att strategiskt nå nya människor för Jesus.

Annonser