Gudstjänst

Vår önskan i Malmö Huskyrka är att göra hela våra liv till en Gudstjänst inför Gud. Vi vill stå i Guds-tjänst oavsett vad vi gör. Men denna helhet måste även uttryckas i det lilla. Därför träffas vi i Malmö huskyrka för att äta, undervisa varandra och tillbe Gud några gånger i månaden för att stödja varandra i vår vandring tillsammans med Jesus.

bilder2.jpg

Information om dessa samlingar förmedlas genom de olika husförsamlingarna.

Annonser