Ekumenik

Enhet i ett stort perspektiv (mellan samfund och kyrkorörelser) börjar i det lilla. Enhet börjar bland gräsrötterna. Husförsamlingstanken är i sig själv både ett vittne och ett verktyg för ett förverkligande av kristen enhet – något som Jesus och apostlarna talade mycket om.

Det finns i Nya Testamentet tre dominerande församlingsbegrepp:

  • Den världsvida kyrkan = alla kristna i hela världen,
  • Den lokala kyrkan = alla kristna på en viss ort eller i ett visst område, och
  • Husförsamlingen = den kristna gemenskapen.

Ett erkännande av alla dessa tre uttryck för församlingen är en förutsättning för en sann ekumenik. Den kristne måste alltså underställa sig den världsvida kyrkan, den lokala kyrkan och den kristna gemenskapen.

Malmö huskyrka är ett nätverk av husförsamlingar som på olika sätt stöder och relaterar till varandra. Dessa husförsamlingar erkänner sitt beroende av och underställer sig både varandra och den lokala kyrkan i Malmö – liksom den världsvida kyrkan. Och de är tillräckligt små för att uttrycka en konkret gemenskap av troende och ett underställande av varandra i husförsamlingen. De försöker med andra ord verka för och vittna om enhet på alla plan. Den lokala enheten uttrycks även praktiskt i deltagande i ekumeniska sammanhang och råd. Malmö Huskyrka är även ett pionjärarbete som stöds av samfundet Svenska Alliansmissionen.

Annonser