Vad är Malmö huskyrka?

Malmö huskyrka är ingen kyrka i ordets vanliga bemärkelse. Den är en samlingspunkt för olika husförsamlingar i Malmöregionen. De husförsamlingar som är en del av Malmö huskyrka är var för sig självständiga församlingar, men som står tillsammans genom nätverket Malmö huskyrka.

En husförsamling är en gemenskap av kristna som har överlåtit sig till Kristus och till varandra. Gemenskapen baseras ofta på ett ”öppet hem”, och kan till exempel ta sig i uttryck i regelbunden, gemensam bön, att man uppmuntrar varandra till ett tjänande liv och på olika sätt betjänar sitt område. Målet är att alla människor ska få lära känna och följa efter Jesus.

Malmö huskyrka vill vara ett nätverk av små organiska gemenskaper av kristna som lever ut den kristna tron i vardagen, ber för och på olika sätt betjänar sin stad och sitt område. Vi tror inte att kyrkan behöver vara så komplicerad.

”Där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem” – Jesus

Annonser